W załączaniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.53.2023.AD z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.