Uprzejmie przypominamy, iż w najbliższą niedzielę 25 października odbędą się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7:00 do 21:00. Na terenie gminy Rząśnia lokale Obwodowych Komisji Wyborczych mieszczą się w:

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rząśni z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16,

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Białej, Biała 63,

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie z siedzibą w Remizie Strażackiej w Broszęcinie, Broszęcin 22A,

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży z siedzibą w Szkole Podstawowej w Stróży, Stróża 41,

– Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli z siedzibą w Remizie Strażackiej, Suchowola 32.

Każdy z Wyborców odwiedzając lokal wyborczy pamiętać musi, że aby móc zagłosować musi posiadać przy sobie ważny dokument ze zdjęciem (np. dowód osobisty).

Przypominamy też wszystkim Wyborcom o mającej miejsce w nocy z soboty (24 października 2015 r.) na niedzielę (25 października 2015 r.) zmianie czasu z letniego na zimowy (z godziny 3:00 na 2:00). W roku bieżącym ma to szczególne znaczenie dla Wyborców chcących zagłosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego. Pamiętać oni muszą o uwzględnieniu tej zmiany.

Sposób głosowania.

Książeczki do głosowania będą dwie: dla kandydatów do Sejmu (biała) i do Senatu (żółta).

Karta z listami do głosowania dla kandydatów do Sejmu będzie miała formę zbroszurowanej książeczki. Na pierwszej kartce będzie informacja, jak oddać ważny głos. Druga kartka to spis treści i na tej kartce nie oddajemy głosu. Dopiero na kolejnych kartkach umieszczone będą listy z kandydatami na posłów z danego komitetu Głosować można tylko na jedną listę stawiając znak “X” w kratce obok nazwiska tylko jednego kandydata. Jeśli postawimy więcej znaków “X” nasz głos będzie nieważny.

Na żółtej karcie będą nazwiska kandydatów na senatorów oraz nazwa lub skrót komitetu wyborczego, który wystawił kandydata. I znów oczywiście wybieramy tylko jednego kandydata stawiając znak “X” w kratce obok jego nazwiska. Jeśli będziemy mieć jakieś wątpliwości, w dolnej części karty znajdziemy informację, jak oddać ważny głos.
Poniżej prezentujemy, przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą plakaty ilustrujące sposób (technikę) głosowania w wyborach.

plakat-sejm-t.jpg

plakat-senat-t.jpg

Zachęcamy również Państwa do obejrzenia spotów przygotowanych dla Wyborców, w których Państwowa Komisja Wyborcza podaje najważniejsze informacje odnoszące się do kwestii dotyczących techniki głosownia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – technika głosowania SENAT (język polski migowy)

Przypominamy również, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyborów publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: Informacje, zakładka: Wybory Parlamentarne 2015.

Zachęcamy też do odwiedzin strony Państwowej Komisji Wyborczej poświęconej wyborom pod adresem: http://parlament2015.pkw.gov.pl/.