W związku ze zbliżającymi się Wyborami Parlamentarnymi, zarządzonymi na dzień 25 października, Krajowe Biuro Wyborcze zrealizowało cykl multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej odnoszących się do najistotniejszych kwestii związanych z przebiegiem głosowania.

W prezentowanych poniżej krótkich spotach Państwowa Komisja Wyborcza podaje najważniejsze informacje odnoszące się do kwestii dotyczących techniki głosownia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

Przypominamy również, że wszelkie niezbędne informacje dotyczące wyborów publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu: Informacje, zakładka: Wybory Parlamentarne 2015.

Zachęcamy też do odwiedzin strony Państwowej Komisji Wyborczej poświęconej październikowym wyborom: http://parlament2015.pkw.gov.pl/.