W dniu 24 września 2023 roku (niedziela) w godzinach 8.00 – 18.00 zostaną przeprowadzone wybory do Izb Rolniczych.

Rejestracja kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, pok. 016, w dniach:
28 sierpnia 2023 r. w godzinach od 9.00 do 17.00,
4 września 2023 r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej zostanie udostępniony od dnia 25 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, pok. 016, w godzinach pracy Urzędu.


Bieżące informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych zaplanowanych na dzień 24 września 2023 r. publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia (zakładka: wybory – wybory do izb rolniczych 2023).       


 

Tekst: Katarzyna Szataniak.