Wybory do Izb Rolniczych

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zarządziła wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Dzień wyborów został wyznaczony na 28 lipca 2019 r. (niedziela) w godzinach od 8:00 do 18:00.

Wszelkie informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Izb Rolniczych 2019).