W dniu 12 lipca 2018 r. w w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Rząśnia za szczególne osiągnięcia w nauce oraz za uzyskanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, dla uczniów z terenu Gminy Rząśnia – szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na uroczystości w sali Gimnazjum w Rząśni zgromadzili się stypendyści wraz z rodzicami, dyrektorowie szkół i nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu gminnego.

Na mocy decyzji Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka przyznano 164 stypendia na łączną kwotę: 54 780,00 zł.

Stypendium przyznane zostało w formie jednorazowej nagrody pieniężnej, a jego wysokość zależna była od stopnia spełniania przez ucznia kryteriów stypendialnych, określonych w stosownych uchwałach Rady Gminy.

Wyżej wymienione stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Przyznane stypendia z pewnością przyczynią się do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będzie mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.