P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika jako Wykonawca zadania jw. informuje, że w dniu 21 marca 2023 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, na czas robót związanych z przebudową drogi powiatowej 3507E odcinek Biała – Suchowola w km 0+013 do km 2+225, zgodnie z zatwierdzeniem Starosty Pajęczańskiego nr KD.7121.1.6.2023 z dnia 13.03.2023 r.

 

Plik do pobrania:
informacja Wykonawcy o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.