Wojna na Ukrainie – jak pomóc uchodźcom?

W całym kraju trwa akcja pomocowa dla obywateli Ukrainy, na terenie której trwają działania wojenne. Od 24 lutego do Polski przybyło już wiele tysięcy uchodźców, w większości kobiet i dzieci. W całym kraju organizowane są zbiórki artykułów pierwszej potrzeby – takie akcje odbywają się również w naszej gminie.

W związku z napływem do Polski, w tym do województwa łódzkiego, obywateli Ukrainy informujemy, że:
– osoby przekraczające granicę powinny zgłosić się do punktów recepcyjnych w woj. podkarpackim lub lubelskim – tam otrzymają wszelką pomoc, również w zakresie organizacji zakwaterowania,
– osoby przekraczające granicę pomijają, niestety, punkty recepcyjne, dlatego Wojewoda Łódzki uruchomił punkty informacyjne w Łodzi na Dworcu Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, do których Ukraińcy mogą kierować się z prośbą o pomoc,
– osoby chcące otrzymać ochronę międzynarodową powinny kontaktować się bezpośrednio z Placówką Straży Granicznej w Łodzi (ul. Maczka 35, tel. 42 689-38-40),
osoby chcące otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały powinny kontaktować bezpośrednio się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŁUW w Łodzi (Piotrkowska 103, tel. 42 664-17-97),
– rodziny, które przyjęły uchodźców pod swój dach, powinny zgłosić ten fakt w swoim urzędzie gminy (w wiadomości koniecznie podajcie ile osób u Państwa przebywa, w jakim są wieku, jak się nazywają, a także Państwa adres oraz telefon kontaktowy. Wszystko po to, by jak najsprawniej można było skoordynować pomoc).

Chcesz pomóc? Jest kilka sposobów!
To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy, udostępnić mieszkanie lub schronienie dla potrzebujących, ale także wesprzeć działania organizacyjnie i zaangażować się jako wolontariusz.

Jest kilka opcji pomocy:
– wsparcie materialne: osoby które opuściły swoje domy mają przy sobie często tylko najpotrzebniejsze rzeczy i zapasy na kilka dni. Bezpośrednie wsparcie dla nich to przede wszystkim: woda, żywność, środki medyczne i opatrunkowe, koce, śpiwory, łóżka polowe, odzież,
– mieszkanie lub schronienie: część uchodźców potrzebuje mieszkania – na kilka – kilkanaście dni (rodziny, które przyjęły uchodźców pod swój dach, powinny zgłosić ten fakt w swoim urzędzie gminy),
– środki transportu: do przewiezienia pomocy na terytorium Ukrainy, a także potrzebujących osób,
– wsparcie osobiste: dostarczenie wsparcia do dużej grupy osób to wyzwanie logistyczne. Potrzebni są m. in. tłumacze. Możesz zaangażować się jako wolontariusz, który na miejscu pomoże potrzebującym.

Mogą Państwo skorzystać ze specjalnie przygotowanego portalu internetowego pomagamukrainie.gov.pl, gdzie po wypełnieniu prostego formularza zostaną Państwo skontaktowani z odpowiednią jednostką, która koordynuje pomoc dla uchodźców. Z portalu mogą również korzystać osoby które potrzebują pomocy!

Na prośbę Wojewody Łódzkiego gminy przygotowują informacje o swoim potencjale zorganizowania pomocy dla ukraińskich uchodźców. Dane przekażą starostom, którzy – zgodnie z przepisami o zarządzaniu kryzysowym – pełnią funkcję koordynatorów wszelkich działań, w tym inicjatyw pomocy uchodźcom i wsparcia humanitarnego dla Ukrainy ze strony gmin.

Osoby prywatne, firmy czy organizacje pozarządowe, deklarujące swoje możliwości, powinny zgłaszać się do urzędów gmin.

Koordynatorem ds. pomocy uchodźcom w Gminie Rząśnia jest Pan Maciej Ratajczyk, tel. 607-440-268, adres email: oc@rzasnia.pl.

Bieżące informacje na temat pomocy związanej z wojną na Ukrainie w naszej gminie można śledzić pod bezpośrednim adresem rzasnia.pl/ukraina.

Pomoc dla Ukrainy w Gminie Rząśnia