Od poniedziałku 16 maja mieszkańcy regionu mogą zgłaszać projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”.

To już szósta edycja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców regionu Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 8 milionów złotych.

W ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. Do puli wojewódzkiej można zgłaszać projekty dotyczące inwestycji i remontów. Natomiast do 24 pul powiatowych przyjmowane będą pomysły zadań nieinwestycyjnych: dotyczących sportu, turystyki, bezpieczeństwa publicznego, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru związanego z województwem oraz kultury w nawiązaniu do historii województwa.

Propozycje można zgłaszać do 31 maja. Projekty do puli wojewódzkiej mogą składać wszyscy mieszkańcy Łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych – mieszkańcy powiatu, którego dotyczyć będzie zgłoszony projekt.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” dostępne są na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl.

8 milionów złotych na pomysły mieszkańców województwa

8 milionów złotych na pomysły mieszkańców województwa

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.