W związku ze stwierdzeniem wystąpienia przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u ludzi w Meksyku i Stanach Zjednoczonych Główny Inspektorat Sanitarny zaleca:

Wyjeżdżającym za granicę:
– bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
– unikanie bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,
– pozostanie w domu, jeśli u danej osoby wystąpią objawy grypopodobne,
– podczas kaszlu i kichania, zakrywanie ust i nosa chusteczką – pomoże to zapobiec zakażaniu wirusem innych osób,
– częste mycie rąk wodą z mydłem,
– unikanie dotykania rękami oczu, nosa i ust.

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych,natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Wracającym do kraju:

Jeżeli, w ciągu około 10 dni od powrotu do kraju wystąpią objawy chorobowe typu:

– podwyższona temperatura ciała,
– osłabienie,
– kaszel,
– brak apetytu,
– katar,
– ból gardła.

trzeba niezwłoczne zgłosić się do lekarza i poinformować go o pobycie w rejonie występowania wirusa grypy świń typu A/H1N1