W związku z funkcjonowaniem Świetlicy Socjoterapeutycznej informuje się, iż w miesiącu maju 2009 r. realizowane są usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:

PRAWNIK 09.05.2009 r. 11:00 – 13:00
LOGOPEDA 04.05.2009 r. 15:00 – 18:00
PSYCHOLOG 15.05.2009 r. 12:00 – 15:00
PEDAGOG 20.05.2009 r. 15:00 – 18:00
TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ 13.05.2009 r. 15:30 – 18:30
27.05.2009 r. 15:30 – 18:30

W/w specjaliści przyjmować będą w Rząśni, ul. 1-go Maja 16a (budynek Świetlicy Środowiskowej) na piętrze, pokój Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Terminy pracy specjalistów w następnych miesiącach będą podawane do wiadomości mieszkańców poprzez ogłoszenia (również strona internetowa gminy Rząśnia).

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!