Wielkie serca na nakrętki w naszej gminie

W ostatnich dniach na terenie naszej gminy, a konkretnie przed Zespołem Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni oraz Szkołą Podstawową im Marcina Bielskiego w Białej zostały ustawione czerwone pojemniki w kształcie serca przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek.

“Nakrętkowe serca” przy zaangażowaniu wszystkich Mieszkańców gminy, pozwolą zebrać jak największą ilość plastikowych nakrętek i przekazać je osobom potrzebującym.

Ta inicjatywa ma na celu dwie rzeczy. Przede wszystkim pomoc innym, ale także edukować Mieszkańców, uświadomić im potrzeby selektywnego gromadzenia odpadów oraz wspomagać recykling.

Zachęcamy wszystkich do zbierania i wrzucania nakrętek do wystawionych pojemników. Wyróbmy w sobie nawyk polegający na odkręceniu nakrętki przed wyrzuceniem – jest to doskonały surowiec wtórny, który, jak jeszcze raz podkreślamy, może bardzo pomóc innym.

Nakrętkowe serce przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni

Nakrętkowe serce przy Szkole Podstawowej w Białej