Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśnia serdecznie zaprasza Panie w wieku 30 – 65 lat zameldowane na terenie Gminy Rząśnia do wzięcia udziału w Programie „Wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”. Program w pełni finansowany ze środków Gminy Rząśnia.

W ramach Programu przeprowadzony będzie tzw. „test podwójny”, obejmujący badanie cytologiczne oraz badanie molekularne na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka – DNA HPV – HR. Aplikacja obu testów ma za zadanie wcześniejszą identyfikację zmian prowadzących do rozwoju patologii szyjki macicy. Badanie w kierunku obecności wirusa HPV razem z badaniem cytologicznym zwiększają czujność diagnostyczną.

Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Obecność DNA HPV typu onkogennego stwierdzona jest w ponad 90% przypadków raka inwazyjnego oraz w ok 50-80% przypadków neoplazji średniego i dużego stopnia. Rozwój zmian na szyjce macicy jest związany z przetrwałą (utrzymującą się dłużej niż 24 miesiące) formą zakażenia HPV wysokiego ryzyka. Ponieważ badanie cytologiczne i kliniczne nie ujawniają charakterystycznych dla tej infekcji zmian w obrębie komórek zakażonego nabłonka, zakażenie przetrwałe może zostać stwierdzone tylko za pomocą wykrycia obecności DNA wirusa HPV (badanie molekularne).
Detekcja zakażenia wirusem HPV pozwala na wcześniejszą identyfikację zmian prowadzących do rozwoju raka szyjki macicy.

Aby wziąć udział w programie należy zarejestrować się osobiście bądź telefonicznie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni. Tel. 44 631 77 77.

Serdecznie zapraszamy.

 

Tekst: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni