Ważne dofinansowanie unijne dla Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z przyjemnością informuje, że nasza gmina zanotowała kolejne znaczące osiągnięcie w postaci uzyskania wsparcia ze środków unijnych na budowę nowego pasywnego budynku Urzędu Gminy.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wybrał projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Wśród projektów na 9. miejscu listy rankingowej znalazł się złożony przez Gminę Rząśnia projekt pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni”. Inwestycja o wartości ponad 12 mln zł uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę budynku Urzędu Gminy w systemie budownictwa pasywnego, w skład którego wchodzą pomieszczenia biurowe dla administracji wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym.

Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie nowoczesnych technologii w budynku użyteczności publicznej, wykorzystującego odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, co sprzyjać będzie zwiększeniu efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery w Gminie Rząśnia.

Projekt ten, oprócz wspomnianych wyżej aspektów ekologicznych – które są kontynuacją wieloletnich działań naszego samorządu, jest początkiem kompleksowych zmian w przestrzeni publicznej Rząśni i efektem współpracy całej społeczności gminy, zarówno mieszkańców jak i Rady Gminy.