Przypominamy, że w okresie wakacyjnym nasze biblioteki i ośrodki kultury w sposób szczególny koncentrują się na organizacji jak najbardziej urozmaiconych zajęć umożliwiających dzieciom i młodzieży szkolnej spędzenie wakacji w sposób zorganizowany poza domem. Plany zajęć w tych placówkach przedstawiamy poniżej.

Wstęp na wszystkie zajęcia, warsztaty i pokazy jest w głównej mierze bezpłatny, a uczestnicy pozostawać będą pod profesjonalną opieką pracowników.

Plany zajęć:
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
wakacje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
wakacje w świetlicy wiejskiej w Będkowie,
wakacje w Gminnym Ośrodku Kultury oraz Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
wakacje na kompleksie sportowo – rekreacyjnym w Rząśni.

Opublikowane harmonogramy zostały przygotowane przez poszczególne jednostki. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o kontakt bezpośredni z tymi placówkami.

Bieżące i najświeższe informacje można znaleźć między innymi subskrybując – prowadzony indywidualnie przez każdą z instytucji, profil w mediach społecznościowych (Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni: www.facebook.com/gminnabiblioteka.publicznarzasnia, Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – Filia w Białej: www.facebook.com/profile.php?id=100072034083883, Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – Filia w Stróży: www.facebook.com/dkk.stroza, Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – Filia w Kodraniu: www.facebook.com/profile.php?id=100080637421942).

Lato w Gminie Rząśnia

Lato w Gminie Rząśnia