We wtorek 22 sierpnia 2023 r. z inicjatywy Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami zespołu samorządu województwa zajmującego się koordynacją i wsparciem doradczym tematu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego oraz przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu z terenu naszego powiatu.

Przedmiotem spotkania było omówienie założeń Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji który jest jednym z kluczowych narzędzi Unii Europejskiej służącym wspieraniu regionów w procesie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Najważniejszym i najszerzej omawianym aspektem było wsparcie finansowe w ramach tego procesu zarówno dla samorządów jak i całości społeczeństwa w trzech głównych działaniach: gospodarka w transformacji, społeczeństwo w transformacji i przestrzeń w transformacji.

Przeanalizowano szczegółowo typy projektów które mogły by być realizowane w każdym z działań, poziomy ewentualnego dofinansowania, zasady naborów wniosków o dofinansowanie  i ramy czasowe potencjalnego wsparcia oraz związane z tym szanse, ale i zagrożenia.

Uczestnicy spotkania doszli do jednomyślnego wniosku, że proces transformacji jest – biorąc pod uwagę, że cały obszar transformacji to 35 gmin z naszego województwa, szczególnie ważny właśnie dla powiatu pajęczańskiego i znacząca kwota z całości kwoty wyasygnowanej na ten cel (a jest to łącznie 354 741 858 euro dla województwa łódzkiego) powinna trafić na teren naszego powiatu.