Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Zabytki architektury świeckiej i sakralnej powiatu pajęczańskiego”.

Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii z terenu powiatu pajęczańskiego. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2016 r. Fotografie złożone po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
Szczegóły w Regulaminie Konkursu – do pobrania poniżej:

regulamin konkursu,
karta zgłoszenia.

VIII Powiatowy Przegląd Fotograficzny

VIII Powiatowy Przegląd Fotograficzny