W związku z programem dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, tj. m. in.  montaż odnawialnych źródeł energii – instalacji fotowoltaicznej oraz pojawiającymi się informacjami przekazywanymi przez niektórych potencjalnych wykonawców o możliwości zamontowania w roku przyszłym lub latach następnych, czy też planowanej ewentualności uzyskania w tym okresie dofinansowania ze strony Gminy Rząśnia do instalacji o mocy do 7 kW, uprzejmie informujemy, iż

informacje takie nie są prawdziwe.

Gmina Rząśnia w ramach przyznawanej dotacji, zgodnie z przyjętym regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii udziela przedmiotowego wsparcia tylko na inwestycje związane z montażem ogniw fotowoltaicznych o mocy maksymalnie do 4 kW i nie planuje w chwili obecnej ani w latach następnych dokonywać zmian w obowiązującej Uchwale Rady Gminy w tym zakresie.

Przypominamy jednocześnie, że w celu pomocy przy wypełnianiu wniosku o dotację  i udzielaniu wszelkich informacji o całej procedurze został powołany dla Państwa punkt doradczy, czynny codziennie  od poniedziałku  do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 w Urzędzie Gminy w Rząśni, sala konferencyjna, I piętro.