Uprzejmie informujemy, że w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni – 25 lutego 2017 r. (sobota), organizowany jest VII Noworoczny Turniej Halowy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy  (start zawodów ok. godz. 9:00, zbiórka drużyn godz. 8:30).

Drużyna może zgłosić maksymalnie 10 zawodników, zawodnicy muszą być mieszkańcami Gminy Rząśnia (wyjątkiem będą zawodnicy związani z LKS Czarni Rząśnia), organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zawodnika poprzez sprawdzenie dokumentu z fotografią (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja).
Zgłoszenia drużyn można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2016 r. (piątek). Losowanie grup odbędzie się 17 lutego 2017 r.w budynku „Orlika” o godz. 18:30.

Osoba kontaktowa: Michał Krawczyk – tel. 602 552 606, lub email michal.krawczyk@rzasnia.pl.

VII Noworoczny Turniej Halowy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy

VII Noworoczny Turniej Halowy w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy

Pliki do pobrania:
regulamin turnieju,
druk wyrażenia zgody na uczestnictwo uczestnika małoletniego,
druk oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa.