Od dnia 1 stycznia 2008 roku nastąpiła zmiana kodów Polskiej Klasyfykacji Działalności – PKD 2004 na kody PKD 2007 zgodnie z rozporządzeniam Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

W związku z powyższym informujemy, że należy obowiązkowo dokonać zmian w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zapraszamy do Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, pokój nr 11 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu.

Dokonanie zmiany we wpisie jest bezpłatne.