Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzaśni w partnerstwie
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w okresie wakacji od dnia06.07.2009 r. do 31.08.2009 r. Świetlica Socjoterapeutyczna będzie czynna od godz. 10:00 – 14:00 we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku.

Realizatorzy projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni
w partnerstwie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty!