W związku z informacjami o pojawieniu się na terenie Gminy Rząśnia osób podających się za pracowników Urzędu Gminy i zbierających podpisy na umowach w programie dotacji na dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej informujemy Mieszkańców, że pracownicy Urzędu nie zbierają w terenie żadnych umów ani innych dokumentów z tym związanych.

Zalecamy szczególną ostrożność przy podpisywaniu wszelkich dokumentów związanych z trwającym naborem!

Informujemy również,  że pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni zawiera tylko umowy dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest to Pan Grzegorz Jaworski – inkasent, posiadający odpowiedni identyfikator.