Infomujemy, iż w związku z koniecznością zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podjęciem przez Radę Gminy Rząśni w dniu 21 czerwca 2013 r. stosownej uchwały oraz jej opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 16 sierpnia 2013 r. z dniem 30 sierpnia br. zaczyna obowiązywać nowy wzór deklaracji, który należy składać przy zmianie liczby deklarowanej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zgłaszaniu nowej nieruchomości.

W związku z tą zmianą nie ma konieczności powtórnego składania deklaracji przez wszystkich mieszkańców!

Nowe druki deklaracji można pobrać ze strony informacyjnej dotyczącej nowej ustawy o gospodarce odpadami w Gminie Rząśnia (zakładka  „dokumenty do pobrania”) lub w Urzędzie Gminy w Rząśni w pokoju nr 6.