Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż w związku z biegiem ulicznym na dystansie 8 km pod nazwą: „III Bieg Wolności Rząśnia 2024” w dniu 2 czerwca 2024 r. (niedziela) w godz. 17:00 – 18:30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym oraz czasowe zamknięcia następujących ulic:
– ul. 1 Maja, ul. Bielskiego, część drogi wewnętrznej Rząśnia – Suchowola, część drogi gminnej Suchowola – Rząśnia, droga wewnętrzna Suchowola – Grabowiec (przy starej cegielni), droga gminna przy hydroforni w kierunku sklepu Dino, część drogi powiatowej obok parku 600–lecia w Rząśni – według poniższej mapy.

Prosimy równocześnie o nieparkowanie oraz usunięcie Państwa pojazdów z poboczy tych ulic. Prosimy też Mieszkańców posesji leżących przy trasie Biegu o odpowiednie zabezpieczenie zwierząt domowych, w szczególności psów, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno im jak i uczestnikom Biegu.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy. Więcej informacji o samym Biegu pod bezpośrednim linkiem: rzasnia.pl/biegwolnosci.

Szczegółowy regulamin porządkowy imprezy "III Bieg Wolności Rząśnia 2024"

Na podstawie art. 65b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późń. zm.), zarządza się co następuje:
1. Widzom zabrania się wchodzenia na jezdnię, przechodzenia i przebiegania przez nią podczas trwania imprezy.
2. Widzom zabrania się wchodzenia na ogrodzony teren zawodów.
3. Widzom zezwala się poruszać wyłącznie poza barierkami oddzielającymi plac zawodów
4. Prawo przebywania w rejonie startu i trasy biegu posiadają wyłącznie osoby funkcyjne realizujący zadania związane z zawodami (sędziowie), a także fotoreporterzy oraz fotografowie dopuszczeni przez organizatora.
5. Uczestnicy imprezy winni dostosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe, oraz są zobowiązani do zachowania ładu, porządku i dbałości o mienie.
6. Komunikaty i informacje organizacyjno-porządkowe podaje na bieżąco spiker zawodów, a uczestnicy imprezy winni ich przestrzegać.
7. Uczestnicy imprezy mają zakaz wnoszenia na imprezę przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby zagrozić życiu, zdrowiu ludzkiemu lub mieniu.
8. Uczestnicy (zawodnicy) III Biegu Wolności Rząśnia 2024 mają zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
9. Po zakończeniu zawodów o godz. 19:00 dnia 2 czerwca 2024 r. uczestnicy zawodów winni rozejść się do domów.
10. Bieg będzie prowadził radiowóz policyjny.
11. Zawodnicy będą oznaczeni numerami startowymi umieszczonymi na koszulkach.
Utrudnienia w ruchu drogowym w związku z Biegiem Wolności

Utrudnienia w ruchu drogowym w związku z Biegiem Wolności

Podobne wpisy: