Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania:  39 496,84 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi  29 938,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostało zebranych  i unieszkodliwionych 123,97 Mg  odpadów zawierających azbest tj. płyt  azbestowo- cementowych z 53 posesji z terenu Gminy Rząśnia.  

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi:  www.zainwestujwekologie.pl

WFOŚiGW w Łodzi