W dniu wczorajszym odbyła się uroczystość wręczenia nagród  Wójta Gminy Rząśnia najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będący jednocześnie jej mieszkańcami, za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Uroczystość odbyła się w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni z udziałem wyróżnionych uczniów, ich rodziców/opiekunów, dyrektorów szkół i nauczycieli  wychowawców  oraz przedstawicieli samorządu gminnego.

Na mocy decyzji Wójta Gminy przyznano 148 stypendiów na łączną kwotę: 40 395,00 zł.

Wyżej wymienione stypendia są jednym z wielu działań realizowanych w ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rząśnia.

Są przyznawane uczniom jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym roku szkolnym oraz uczniom będących laureatami konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen. W przypadku studentów za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym roku akademickim.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

Zdjęcia: Maciej Ratajczyk