Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rząśnia przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Pliki do pobrania: