Uroczyste otwarcie nowego budynku Urzędu Gminy w Rząśni

W dniu wczorajszym 30 września 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie wraz z przecięciem wstęgi nowego budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37, a także jego poświęcenie przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Przybylskiego.

W uroczystości na zaproszenie Wójta Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyka uczestniczyli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego na czele z Iwoną Koperską Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego, poseł na Sejm VIII kadencji Krzysztof Ciebiada, samorządowcy z gmin sąsiednich, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski oraz Radni Rady Gminy Rząśnia obecnej i poprzedniej kadencji, Sołtysi, Proboszczowie Parafii z terenu gminy, Komendant Powiatowy Policji w Pajęcznie, wykonawcy i projektanci budynku wraz z główną projektantką Panią Bożenę de Bończa, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz Skarbnik Gminy Rząśnia Agnieszka Jura i Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska- Sadek wraz z Kierownikami referatów i pracownikami Urzędu Gminy w Rząśni.

Na początku uroczystości Gościom krótko zaprezentowano historię budowy budynku, genezę jego powstania oraz opis zastosowanych w nim – czasem bardzo nowoczesnych, a przede wszystkim proekologicznych – rozwiązań. 

Następnie głos zabrał gospodarz obiektu Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, raz jeszcze witając wszystkich Gości oraz dziękując wszystkim tym dzięki którym wzniesienie nowego budynku – będące dużym wyzwaniem dla gminy, zostało przeprowadzone z powodzeniem – w szczególności Marszałkowi Województwa łódzkiego Grzegorzowi Schreiberowi oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  – podziękowania te złożył na  ręce Pani Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwony Koperskiej, której również serdecznie podziękował za szczególną pomoc, współpracę i zaangażowanie. Dzięki aktywności tych osób – wedle słów Pana Wójta, budynek jeszcze przez długie lata będzie efektywnie służył Mieszkańcom. Wójt podkreślał również w swym krótkim przemówieniu rolę współpracy samorządów i sfery rządowej na wszystkich szczeblach w tego rodzaju przedsięwzięciach, kładąc szczególny nacisk na konieczność wspólnego zgodnego, bezkonfliktowego działania na rzecz lokalnych społeczności.

W następnej kolejności nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, będące symbolem otwarcia budynku. Symbolicznego aktu otwarcia dokonali: Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska, Krzysztofa Ciebiada – Poseł na Sejm VIII Kadencji, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski, główny projektant budynku pasywnego Urzędu Gminy Bożena de Bończa, wykonawca budynku Piotr Machalewski.

Po przecięciu wstęgi głos zabrał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Przybylski, mówiąc o potrzebie błogosławieństwa oraz wygłaszając słowa Ewangelii, a także symbolicznie święcąc budynek.

Po części oficjalnej odbyła się krótka prezentacja wnętrza budynku oraz słodki poczęstunek przygotowany z lokalnych produktów.

Przypomnijmy, że budynek który od ponad miesiąca służy już, mieszcząc zarówno budynek Urzędu Gminy jak i wszystkich gminnych jednostek, Mieszkańcom Gminy powstał przede wszystkim z powodu obniżonej funkcjonalności w poprzedniej lokalizacji w zderzeniu z konieczną do realizacji ponadprzeciętną liczbą spraw, głównie inwestycji  na rzecz indywidualnego mieszkańca, a także zadań wykonywanych z racji realizacji uchwał przez administrację samorządową.

Budynek zlokalizowany jest na działce, gdzie powierzchnia parkingowa, której dotychczas brakowało, stanowi 1100 m2.  Obiekt o kubaturze ponad 8. 597 m3 ma powierzchnię użytkową 1950 m2 . Powstał w systemie budownictwa pasywnego, jest nowoczesny i w pełni  dostosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami. Budynek ma 35  pomieszczenia biurowe, zaplecza socjalne i sanitarne, ciągi komunikacyjne, dwie sale konferencyjne,  nowoczesne archiwum zakładowe. Zapewnia komfortowe warunki pracy i obsługę mieszkańców.

Przypomnijmy również, że powstanie budynku było możliwe dzięki wysokiemu dofinansowaniu  ze środków zewnętrznych w kwocie 7 milionów 250 tys.zł, które udało się  wówczas pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i które było jednym z najwyższych kwot dofinansowania na tego typu projekty – o czym w swym wystąpieniu wspominała m. in. Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska.