W dniu 6 listopada 2010 roku w zmodernizowanym budynku Gminnego Domu Kultury w Kodraniu odbyła się uroczystość jego otwarcia i poświęcenia.

W uroczystości uczestniczyli m. in. Wójt Gminy – Tomasz Stolarczyk, Sekretarz Gminy, a jednocześnie Radny Wojewódzki – Jan Kałużny, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia – Marian Brożyna wraz z przedstawicielami radnych, Zastępca Dyrektora Oddziału, Dyrektor ds. Produkcji PGE Górnictwo i Energetyka Odnawialna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów – Włodzimierz Sarnecki, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Iwona Koperska, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rząśni – ks. Zygmunt Maciążek oraz licznie zaproszeni Goście i mieszkańcy gminy.

Podczas okolicznościowych przemówień podkreślono zaangażowanie lokalnej społeczności oraz Pani Kierownik – Aleksandry Olszówki w działanie Ośrodka i jego wpływ na podniesienie kultury mieszkańców. Z kolei sami mieszkańcy podziękowali Wójtowi Gminy Tomaszowi Stolarczykowi za ogromną pomoc w modernizacji budynku i jego wyposażenia. Przypomnijmy, że na ten cel Gmina Rząśnia uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 300 tys. zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie Odnowa i Rozwój Wsi.
Podziękowano również przedstawicielowi Kopalni Bełchatów, który przekazał podpisaną umowę na zakup dodatkowego wyposażenia Ośrodka na kwotę 40 tys. zł.

Po przejściu do galerii, mogą się Państwo zapoznać z fotoreportażem z tego wydarzenia.