Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Dożynki dawniej i dziś”.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego wsi Stróża, z/s Stróża 69. Każdy w terminie do 01.08.2022 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37 98-332 Rząśnia.

Plik do pobrania:
uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Dożynki dawniej i dziś”.