Informujemy, że na dzisiejszej sesji Rady Gminy Rząśnia została podjęta uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rząśni oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia w dziale Prawo lokalne, zakładka Uchwały Rady Gminy.