Informujemy, że na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz na podstawie Zarządzenia nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania
 i alarmowania w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych 
w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Część systemu syren alarmowych, dostępna ze szczebla wojewódzkiego, zostanie uruchomiona z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), pozostałe syreny zostaną uruchomione lokalnie.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający 1 minutę.