Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Z Rząśni do Wisły dać upust tradycji” w okresie od 01-09-2017r. do 15-09-2017r.

Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień” w Rząśni z siedzibą w Rząśni ul. 1 Maja 16A.
Każdy w terminie do 07-08-2017r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je w sekretariacie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16A, 98-332 Rząśnia.

 

Pliki do pobrania:
– uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna Jesień”