„Transformacja a rozwój gospodarczy regionu”

W poniedziałek 19 września 2022 r. w MCK PGE Gigantach Mocy w Bełchatowie odbyła się konferencja pn. „Transformacja energetyczna regionu bełchatowskiego, w tym dbałość o nowe miejsca pracy”, realizowana przez Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny (którego Gmina Rząśnia jest udziałowcem), oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Grupy PGE. 

Ze strony naszego samorządu uczestniczyli w niej – od początku bardzo zaangażowani w proces i aktywnie włączający się w dyskusję dotyczącą procesu transformacji naszego regionu: Sekretarz Gminy – Aldona Nagodzińska-Sadek, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Przemysław Cimcioch, Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska – Mariusz Bęben oraz Radny Rady Gminy Rząśnia – Tomasz Pełka.

Celem całego projektu jest wypracowanie kierunków rozwojowych, kluczowych dla transformacji podregionów: piotrkowskiego i sieradzkiego, a także dla całego województwa łódzkiego.

Podczas spotkania mówiono przede wszystkim o problemach, które stoją nie tylko przed Bełchatowem, ale także przed całym regionem łódzkim, co podkreślał m. in. Profesor Adam Drobniak z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach – odpowiedzialny za przygotowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, twierdząc, m. in. że że Bełchatów jest bardzo trudnym obszarem do transformacji, który boryka się z wieloma trudnościami.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli również udział, poza zgromadzonymi samorządowcami i innymi grupami zainteresowanymi procesem transformacji, dr Maciej Kozakiewicz Dyrektor Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej ŁARR, Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego, Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa oraz Waldemar Lutkowski – Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. oraz Dariusz Maląg – Dyrektor Departamentu Komunikacji PGE GiEK S.A.

Dyskutowano między innymi o wprowadzeniu do regionu nowych łańcuchów przemysłu, pozyskiwaniu nowych inwestorów którzy mogli by podtrzymać więzi ekonomiczne mieszkańców z regionem i zapewnić utrzymanie miejsc pracy a także wykorzystywaniu atutów Bełchatowa i okolic – w tym potencjału ludzkiego.

Poniedziałkowe spotkanie było pierwszym inicjującym projekt z zaplanowanych trzech, które mają się odbyć w październiku i listopadzie.