Ognisko choroby zakaźnej – zgnilec amerykański

Informujemy, że w dniu 12 września r. Wojewoda Łódzki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze..

Wyszczególnione w rozporządzeniu miejscowości w powiecie pajęczańskim, w gminie Rząśnia, obejmują miejscowości: Augustów, Kodrań – Kopy, Broszęcin, Marcelin, Krysiaki Broszęckie, Krysiaki Będkowskie, Kolonia Broszęcin, Będków, Żary.

Zgodnie z rozporządzeniem na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:
– posiadaczom pszczół zgłaszania miejsc, w których przebywają pszczoły, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii;
– wykonanie przeglądu pasiek przez właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii;
– oznakowanie obszaru poprzez ustawienie na granicy obszaru na drogach publicznych tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów oraz wykonane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych.

W obszarach tych zakazuje się ponadto:
– organizowania targów lub wystaw pszczół;
– przemieszczania i obrotu rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem, pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.

Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół.

Mapa obszaru zapowietrzonego zgnilcem amerykańskim pszczół.

Plik do pobrania:
Rozporządzenie Nr 27/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego, na którym wystąpiła choroba zakaźna zgnilec amerykański pszczół, sposobu oznakowania i wprowadzania zakazów oraz nakazów na tym obszarze.