Serdecznie zapraszamy

mieszkańców obszaru należącego do „Krainy Wielkiego Łuku Warty” w tym, przedsiębiorców i osoby fizyczne zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej, reprezentujące grupy defaworyzowane, opisane w rozdziale III Strategii – Diagnoza – opis obszaru i ludności LSR 2. Opis ludności –  do których zaliczamy: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia

na

szkolenie z zakresu wdrażania LSR, zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, Kapania informacyjna nt. głównych założeń LSR
które odbędzie się dnia 30 Listopada  2016 r. o godz. 09:00
w sali konferencyjnej biura LGD (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków)  

W programie:

– Omówienie zmian w rozporządzeniu NR 1570 wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 Sierpnia 2016
– Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
– Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów
– Procedury naboru wniosków
– Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z koordynatorami gminnymi lub z  biurem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” (ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków) do dnia 28.11.2016r.br. pod nr, telefonu 43 842 35 22 lub 531556629.


Harmonogram szkolenia z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach i zasadach przyznawania pomocy

09:00 – Powitanie przybyłych uczestników, kawa powitalna.
09:30 – Omówienie zmian w rozporządzeniu wprowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju.
10:00 – Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020.
10:30 – Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji , które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR”.
12:00 – Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów oceny używanych przez radę LGD (zwłaszcza kryteriów jakościowych) ogłoszenie naborów.
13:00 – Przerwa  kawowa.
13:30 – Procedury naboru wniosków.
14:00 – Omówienie wniosków dla potencjalnych beneficjentów.
14:30 – Najczęściej zadawane pytania przez beneficjentów.
15:00 – Zakończenie spotkania.


Lokalna Grupa Dziłania "Kraina Wielkiego Łuku Warty"

Szkolenie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW na lata 2014-2020.Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.