Na prośbę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informujemy wszystkich zainteresowanych o ogłoszeniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kolejnej edycji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Program „Maluch plus” 2017 składa się z czterech modułów, w ramach których o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki, mogą się ubiegać wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W latach 2011 – 2015 ze środków programu powstało ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Zatem, program ten odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju systemu opieki nad najmłodszymi dziećmi i przyczynia się do zwiększenia dostępności żłobków, klubów dziecięcych i usług dziennego opiekuna.

Informacji na temat założeń programu Maluch plus 2017 realizowanego w województwie łódzkim udzielają:
– Marta Kaźmierczak – specjalista w oddziale do spraw rodziny w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – tel. 42 664 20 57, – Magdalena Biłek – główny specjalista w oddziale rozwoju regionalnego i inwestycji w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – tel. 42 664 13 19.

Poniżej  zamieszczamy również w formie pliku do pobrania, w celach informacyjnych pismo MRPiPS skierowane do Wójtów Burmistrzów Prezydentów.

 

Pliki do pobrania:
pismo MRPiPS skierowane do Wójtów Burmistrzów Prezydentów