Szkolenie chemizacyjne. Biuro Powiatowe IRWŁ.

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
w Pajęcznie zaprasza na szkolenie z zakresu: “stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”, tzw.

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

które organizowane jest w  dniu
23 stycznia (środa) 2019 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie ul. Parkowa 8.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o środkach ochrony roślin
i zasadami wzajemnej zgodności (cross-compliance) osoba wykonująca zabiegi ochrony roślin za pomocą środków ochrony roślin musi posiadać specjalistyczną wiedzę potwierdzoną zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, które to zachowuje ważność przez okres 5 lat
od dnia ukończenia szkolenia chemizacyjnego.

Chętnych prosi się o zgłoszenie telefoniczne, bądź osobiście w dniach
od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 15:00, Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15,
tel. 510-474-813.

 

Serdecznie zapraszamy!