Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, Flagą Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.
 
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
 

2 maja obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto będące dowodem uznania dla naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski za ich wielowiekowy dorobek i wkład w odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Dzień ten ma na celu umacnianie poczucia jedności wszystkich rodaków i pomoc w zachowaniu świadomości narodowej.

 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej