1 maja to wielkie święto wszystkich Polaków, nowoczesnej i otwartej Ojczyzny. W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dokładnie o północy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem wielkiej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska. W referendum, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003, za przystąpieniem do UE opowiedziało się aż 77,45 proc. Polaków, a frekwencja wyniosła 58,85 proc.

Dzisiaj obchodzimy 20-lecie tego wyjątkowego wydarzenia. To 20 lat rozwoju, nowych możliwości, wymiany doświadczeń – 20 lat drogi ku lepszej przyszłości nas wszystkich.

Kilka dni temu Sejm przyjął uchwałę ws. uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślono w niej, że podjęta przed dwoma dekadami decyzja „zapoczątkowała udział Polski w europejskim projekcie integracyjnym, a samo członkostwo przyniosło naszemu krajowi wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz przyspieszyło rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny”. W dokumencie wyrażono również nadzieję, że 20. rocznica stanie się bodźcem do kontynuowania wysiłków na rzecz „lepszej, silniejszej, sprawiedliwej zjednoczonej Europy, w której Polska odgrywa aktywną i odpowiedzialną rolę”.


Co roku 1 maja obchodzone jest również Święto Pracy. Jego historia sięga końca XIX w., kiedy to w Chicago miała miejsce wielka manifestacja robotników domagających się poprawy warunków pracy, w tym m.in. skrócenia dnia pracy do 8 godzin. Demonstracja zakończyła się brutalnymi represjami ze strony policji, która otworzyła ogień do tłumu, zabijając kilku protestujących. W odpowiedzi na to wydarzenie w 1889 r. zorganizowano w Paryżu Kongres Międzynarodówki II, podczas którego uchwalono rezolucję wzywającą do ustanowienia międzynarodowego święta pracy, upamiętniającego walkę robotników o prawa pracownicze.

W Polsce 1 maja jest świętem państwowym od 1950 r. W okresie Polski Ludowej było to jedno z największych świąt w roku, związane z jego nieodłącznym elementem – pochodem pierwszomajowym. Ostatni taki pochód w uroczystej PRL-owskiej oprawie odbył się w 1988 r. W latach 80., w kontrze do oficjalnych obchodów pierwszomajowych, odbywały się manifestacje organizowane przez podziemną „Solidarność”. Największą siłę pokazały w okresie stanu wojennego, tj. w latach 1982 i 1983. Dzisiaj 1 maja nie są już organizowane pochody państwowe, chociaż dzień ten nadal pozostaje dniem wolnym od pracy.

 

Tekst: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelaria Sejmu.