Wójt Gminy Rząśnia informuje, że Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych długotrwałą suszą.

Zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożone suszą mogą być uprawy: ziemniaków,  tytoniu, warzyw gruntowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę oraz łąki i pastwiska.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni,  pokój nr 1 (parter), u sołtysa  lub do pobrania ze strony www.rzasnia.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.bip.rzasnia.pl (zakładka: Informacje – szacowanie strat z powodu suszy).

Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni w pok. nr 1. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 02.09.2015 r. (środa do godz. 15.00).

Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR.  Ponadto wniosek obszarowy  musi być załącznikiem do wniosku o oszacowanie szkód.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 631-71-22,  kom. 605-446-341.

Pliki do pobrania: