W związku z ukazaniem się V raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) informujemy, że na terenie gminy Rząśnia wystąpiła susza rolnicza.

Według danych zawartych w raporcie, obejmującym okres od 1 maja do 30 czerwca 2019 r., suszą rolniczą zagrożone zostały:

  • zboża ozime /kategoria gleby I  i II wg. IUNG/
  • zboża jare /kategoria gleby I i II/
  • kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/
  • kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/
  • rzepak i rzepik /kategoria gleby I i II/
  • rośliny strączkowe /kategoria gleby I/
  • truskawki /kategoria gleby I i II/  
  • krzewy owocowe /kategoria gleby I i II/

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach polowych, proszeni są o przygotowanie stosownego wniosku, który będzie można złożyć w Urzędzie Gminy (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy, u sołtysów lub na stronie internetowej Urzędu).

Wnioski o oszacowanie strat można złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wykazanych szkód  (nie później niż do dnia 12 lipca 2019 r.).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków.

UWAGA !

Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatność z ARiMR z tabelą, w której znajdują się działki rolne (bez mapek).

Wszelkie informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. nr 1 lub telefonicznie pod numerami telefonu (44) 631-71-22, wew. 226, kom. 605-446-341.

Pliki do pobrania:
Informacja Wójta Gminy Rząśnia w sprawie wystąpienia suszy z dnia 3 lipca 2019.
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych