Z przyjemnością informujemy, że druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni w akcji „OSP na straży środowiska”, o której już wcześniej informowaliśmy, zebrali już ponad 13 ton elektrośmieci!

Przypomnijmy, że akcja, nad którą patronat objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe, polega na przekazaniu zaangażowanej w akcję OSP funduszy na działalność za każdą zebraną tonę elektrośmieci. Jest formą wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na jej działalność, która bardzo często wykracza poza typowe działania ratowniczo – gaśnicze i przybiera postać aktywności na rzecz całych społeczności lokalnych w bardzo wielu obszarach – nie tylko tych leżących po stronie na przykład, obowiązków gminy, ale służących oddolnym, lokalnym i własnym inicjatywom mieszkańców, którzy w ten sposób dzięki samodzielnemu zaangażowaniu mogą realizować potrzebne im właśnie projekty.

Niebagatelne znaczenie ma tu aspekt edukacji ekologicznej oraz ekologia i ochrona środowiska czyli postawy od lat propagowane przez związki Ochotniczych Straży Pożarnych. Pomagając Straży pomagasz środowisku!

Zdjęcia: Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni.