Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśni bierze udział w ogólnopolskiej akcji zbiórki elektrośmieci. Zachęcamy do wspierania Ich inicjatywy!

Jest to forma wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w pozyskaniu dodatkowych środków finansowych na jej działalność, która bardzo często wykracza poza typowe działania ratowniczo – gaśnicze i przybiera postać aktywności na rzecz całych społeczności lokalnych w bardzo wielu obszarach.

Jeżeli posiadają Państwo w domu „śmieci elektryczne” mogą je Państwo dostarczyć samodzielnie do remizy OSP w Rząśni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00 lub zgłosić konieczność ich odbioru.
Za każdą zebraną tonę OSP otrzyma środki finansowe na swoją działalność.

Pamiętaj. Masz w domu elektrośmieci? Możesz je dostarczyć do OSP w Rząśni samemu od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 lub zgłosić ich odbiór.
Kontakt tel.: 608-611-376 lub 607-408-490.

Pomagając Straży pomagasz środowisku!

Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe.