W środę 26 lipca 2023 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Rząśnia najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych, będących jednocześnie jej mieszkańcami, za bardzo dobre wyniki w nauce. W Jego imieniu stypendia wręczyła Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska – Sadek.

Wzięli w niej udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz przedstawiciele samorządu gminnego. Na mocy decyzji Wójta Gminy Tomasza Stolarczyka przyznano 41 nagrody na łączną kwotę: 14 210,00 zł. Oprócz nagród finansowych otrzymali Oni również symboliczne dyplomy z gratulacjami za wyniki w nauce.

Stypendia są wyrazem uznania dla zdobytych osiągnięć naukowych, a także dodatkową inspiracją do pogłębiania pasji i zainteresowań tych młodych osób.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom.