Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do środy 10 lipca 2024 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół ponadpodstawowych zameldowanych na terenie Gminy Rząśnia, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania i średnią ocen 4,20.

Wnioski należy składać w w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni przy ul. 1 Maja 37 (II piętro, pokój nr 203).

W razie pytań  informacji udziela Pani Aleksandra Pęciak – pracownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni: tel. 44 631-71-26, wew. 305.

 

Pliki do pobrania:
wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia,
informacja o numerze rachunku bankowego,
informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 30/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Rząśnia wraz z załącznikami.