Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia reportażu przygotowanego i wyemitowanego na antenie NTL Radomsko w programie „Bilans” w dniu 10 października 2012 r. w którym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, prezentuje projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych o powierzchni 10,54 ha poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę sieci kanalizacyjnej , wodociągowej i deszczowej, sieci teletechnicznej w miejscowości Zielęcin.

Przypomnijmy, że wyżej wymieniony projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, kwotą ponad 7,5 miliona złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 12,2 miliona złotych.