Gmina Rząśnia przystąpiła, w ramach środków pozyskanych na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Naturalnego i Gospodarki Wodnej, do stworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności.
Celem jej powstania jest możliwość uzyskania dofinansowania na projekty realizowane w naszej Gminie w zakresie mobilności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ruchu.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne musimy wykorzystać Internet, aby ustalić z Państwem projekty, które powinny znaleźć się w Strategii. Chcielibyśmy, abyście Państwo współtworzyli ten dokument i podpowiedzieli nam, co należałoby zrealizować na naszym terenie.

Prosimy zatem o wypełnienie stosownych ankiet online – z podziałem na osoby dorosłe i młodzież.
Ankiety są dostępne pod bezpośrednimi linkami:
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia – ankieta dla dorosłych: https://ankietaplus.pl/s/59814JZK,
Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia – ankieta dla młodzieży: https://ankietaplus.pl/s/59861SVL.

Poniżej mogą Państwo pobrać ankiety w wersji PDF oraz zapoznać się z prezentacją pokazująca cele tworzenia Strategii oraz objaśniającą najważniejsze terminy związane z „elektromobinością”.

Pliki do pobrania:
prezentacja: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia,
ankieta dla dorosłych: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia,
ankieta dla młodzieży: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia.

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia

Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Rząśnia