W ostatnią sobotę 17 maja br. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża zorganizowało w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stróży spotkanie poświęcone „wspomnieniom o naszej Małej Ojczyźnie na podstawie twórczości Erazma Wilczyńskiego”.

Podczas spotkania przybliżono sylwetkę wybitnego mieszkańca Stróży, wielkiego lokalnego patrioty, ludowego poety, działacza kulturalnego i społecznego, radnego gminy, członka  Stowarzyszenia Rozwoju Kultury  i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża – jednego z założycieli stowarzyszenia. Autora trzech książek: „Pamiętnik Stróży. Krótka monografia wsi i okolic od czasów najdawniejszych do dziś” wydanej w 2000 roku oraz dwóch tomików wierszy; pierwszy pt. „Wybór wierszy”, wydany w 2003 roku i drugi tomik „Tobie Polsko”, wydany w 2006 roku.

Oprócz przedstawienia biogramu Pana Erazma Wilczyńskiego uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę zdjęć, artykułów prasowych i pamiątek po Panu Wilczyńskim. Mieszkańcy Stróży przedstawili także kilka wierszy z dorobku naszego lokalnego poety.

Organizatorzy – Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża, dziękują wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego spotkania. Starostwu Powiatowemu w Pajęcznie, ze Starostą Panem Zbigniewem Gajęckim na czele, za wsparcie finansowe, członkom i sympatykom stowarzyszenia za pracę w przygotowaniu tego spotkania, Wójtowi naszej gminy Panu Tomaszowi Stolarczykowi, pracownikom urzędu gminy i bibliotek za wszelką pomoc. Dziękują naszej młodzieży, wszystkim sponsorom, którzy pragną być anonimowi, za wsparcie i pomoc. Dziękują wszystkim, miłym gościom i mieszkańcom za przybycie.


Tekst na podstawie materiałów Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża. Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Kulisy Powiatu i portalu kulisy.net (fot. Anna Kwaśnik).