Spotkanie informacyjne “Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Rząśnia na prośbę Ministerstwa Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się 5 października 2018 r. o godz. 18:00 w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program będzie realizowany poprzez udzielanie pożyczek i dotacji dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

W trakcie spotkania prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest  sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.  Prowadzący spotkanie eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php , portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.lodz.pl/wymagana-dokumentacja lub  https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze.

Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Spotkanie informacyjne “Czyste Powietrze”

Plik do pobrania:
ulotka informacyjna dotycząca programu “Czyste Powietrze”.